Khuyến mãi

Chương trình áp dụng cho 2 sản phẩm Livar Gold và Beauty Care Gold

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh